tỷ lệ cá cược Tỷ lệ cược MLB

MLB

2022-09-22 14:05:00

1635524749 Betsperts Media & Technology MLB Tỷ lệ cược MLB
Thiên thần Los Angeles Laa
1635524914 Betsperts Media & Technology MLB Tỷ lệ cược MLB
Texas Rangers Tex
+1,5
(-165)
-1.5
(+140)
Nơi đặt cược
+1,5
(-172)
-1.5
(+142)
Nơi đặt cược
+1,5
(-165)
-1.5
(+140)
Nơi đặt cược
+1,5
(-170)
-1.5
(+140)
Nơi đặt cược
+1,5
(-160)
-1.5
(+135)
Nơi đặt cược

MLB

2022-09-22 14:10:00

1635524785 Betsperts Media & Technology MLB Tỷ lệ cược MLB
Cặp song sinh Minnesota Tối thiểu
1635524739 Betsperts Media & Technology MLB Tỷ lệ cược MLB
Kansas City Royals KC
-1.5
(+120)
+1,5
(-140)
Nơi đặt cược
-1.5
(+128)
+1,5
(-154)
Nơi đặt cược
-1.5
(+130)
+1,5
(-155)
Nơi đặt cược
-1.5
(+130)
+1,5
(-150)
Nơi đặt cược
-1.5
(+120)
+1,5
(-145)
Nơi đặt cược

MLB

2022-09-22 15:37:00

1635524877 Betsperts Media & Technology MLB Tỷ lệ cược MLB
Seattle Mariners BIỂN
1635524819 Betsperts Media & Technology MLB Tỷ lệ cược MLB
Điền kinh Oakland Sồi
-1.5
(-135)
+1,5
(+115)
Nơi đặt cược
-1.5
(-137)
+1,5
(+114)
Nơi đặt cược
-1.5
(-130)
+1,5
(+110)
Nơi đặt cược
-1.5
(-130)
+1,5
(+110)
Nơi đặt cược
-1.5
(-135)
+1,5
(+110)
Nơi đặt cược

MLB

2022-09-22 16:10:00

1635524892 Betsperts Media & Technology MLB Tỷ lệ cược MLB
Hồng y St. Louis STL
1635524852 Betsperts Media & Technology MLB Tỷ lệ cược MLB
San Diego Padres SD
+1,5
(-175)
-1.5
(+150)
Nơi đặt cược
+1,5
(-178)
-1.5
(+146)
Nơi đặt cược
+1,5
(-178)
-1.5
(+150)
Nơi đặt cược
+1,5
(-180)
-1.5
(+150)
Nơi đặt cược
+1,5
(-165)
-1.5
(+135)
Nơi đặt cược

MLB

2022-09-22 18:35:00

1635524677 Betsperts Media & Technology MLB Tỷ lệ cược MLB
Chicago Cubs CHC
1635524838 Betsperts Media & Technology MLB Tỷ lệ cược MLB
Cướp biển Pittsburgh HỐ
+1,5
(-200)
-1.5
(+170)
Nơi đặt cược
-1.5
(+160)
+1,5
(-194)
Nơi đặt cược
N/a
N/a
-1.5
(+165)
+1,5
(-200)
Nơi đặt cược
N/a
N/a

MLB

2022-09-22 18:40:00

1635524775 Betsperts Media & Technology MLB Tỷ lệ cược MLB
Milwaukee Brewers Mil
1635524627 Betsperts Media & Technology MLB Tỷ lệ cược MLB
Reds Cincinnati Cin
N/a
N/a
N/a
N/a
N/a
N/a
N/a
N/a
N/a
N/a

MLB

2022-09-22 18:40:00

1635524931 Betsperts Media & Technology MLB Tỷ lệ cược MLB
Toronto Blue Jays Tor
1635524902 Betsperts Media & Technology MLB Tỷ lệ cược MLB
Tampa Bay Rays TB
-1.5
(+130)
+1,5
(-150)
Nơi đặt cược
-1.5
(+126)
+1,5
(-152)
Nơi đặt cược
N/a
N/a
-1.5
(+130)
+1,5
(-150)
Nơi đặt cược
N/a
N/a

MLB

2022-09-22 19:05:00

1635524723 Betsperts Media & Technology MLB Tỷ lệ cược MLB
Houston Astros Hou
1635524580 Betsperts Media & Technology MLB Tỷ lệ cược MLB
Baltimore Orioles BAL
-1.5
(-115)
+1,5
(-105)
Nơi đặt cược
-1.5
(-111)
+1,5
(-108)
Nơi đặt cược
N/a
N/a
-1.5
(-110)
+1,5
(-105)
Nơi đặt cược
N/a
N/a

MLB

2022-09-22 19:15:00

1635524569 Betsperts Media & Technology MLB Tỷ lệ cược MLB
Atlanta Braves ATL
1635524829 Betsperts Media & Technology MLB Tỷ lệ cược MLB
Philadelphia Phillies Phi
-1.5
(+115)
+1,5
(-135)
Nơi đặt cược
-1.5
(+116)
+1,5
(-140)
Nơi đặt cược
-1.5
(+115)
+1,5
(-135)
Nơi đặt cược
N/a
N/a
-1.5
(+110)
+1,5
(-135)
Nơi đặt cược

MLB

2022-09-22 19:15:00

1635524598 Betsperts Media & Technology MLB Tỷ lệ cược MLB
Boston Red Sox Bos
1635524808 Betsperts Media & Technology MLB Tỷ lệ cược MLB
New York Yankees NYY
+1,5
(-135)
-1.5
(+115)
Nơi đặt cược
+1,5
(-128)
-1.5
(+106)
Nơi đặt cược
+1,5
(-135)
-1.5
(+115)
Nơi đặt cược
+1,5
(-140)
-1.5
(+120)
Nơi đặt cược
+1,5
(-135)
-1.5
(+110)
Nơi đặt cược

MLB

2022-09-22 20:10:00

1635524697 Betsperts Media & Technology MLB Tỷ lệ cược MLB
Người bảo vệ Cleveland CLE
1635524664 Betsperts Media & Technology MLB Tỷ lệ cược MLB
Chicago White Sox Chw
-1.5
(+130)
+1,5
(-150)
Nơi đặt cược
-1.5
(+125)
+1,5
(-150)
Nơi đặt cược
-1.5
(+130)
+1,5
(-155)
Nơi đặt cược
-1.5
(+130)
+1,5
(-150)
Nơi đặt cược
-1.5
(+125)
+1,5
(-150)
Nơi đặt cược

MLB

2022-09-22 22:10:00

1635524557 Betsperts Media & Technology MLB Tỷ lệ cược MLB
Arizona Diamondbacks ARI
1635524756 Betsperts Media & Technology MLB Tỷ lệ cược MLB
Los Angeles Dodgers THANH NIÊN
+1,5
(-125)
-1.5
(+105)
Nơi đặt cược
+1,5
(-126)
-1.5
(+105)
Nơi đặt cược
+1,5
(-125)
-1.5
(+105)
Nơi đặt cược
+1,5
(-120)
-1.5
(+105)
Nơi đặt cược
+1,5
(-120)
-1.5
(Thậm chí)
Nơi đặt cược

MLB

2022-09-23 18:35:00

1635524677 Betsperts Media & Technology MLB Tỷ lệ cược MLB
Chicago Cubs CHC
1635524838 Betsperts Media & Technology MLB Tỷ lệ cược MLB
Cướp biển Pittsburgh HỐ
+1,5
(-195)
-1.5
(+165)
Nơi đặt cược
N/a
N/a
N/a
N/a
N/a
N/a
N/a
N/a

MLB

2022-09-23 19:05:00

1635524723 Betsperts Media & Technology MLB Tỷ lệ cược MLB
Houston Astros Hou
1635524580 Betsperts Media & Technology MLB Tỷ lệ cược MLB
Baltimore Orioles BAL
-1.5
(+115)
+1,5
(-135)
Nơi đặt cược
N/a
N/a
N/a
N/a
N/a
N/a
N/a
N/a

MLB

2022-09-23 19:05:00

1635524598 Betsperts Media & Technology MLB Tỷ lệ cược MLB
Boston Red Sox Bos
1635524808 Betsperts Media & Technology MLB Tỷ lệ cược MLB
New York Yankees NYY
+1,5
(-115)
-1.5
(-105)
Nơi đặt cược
N/a
N/a
N/a
N/a
N/a
N/a
N/a
N/a

MLB

2022-09-23 19:05:00

1635524569 Betsperts Media & Technology MLB Tỷ lệ cược MLB
Atlanta Braves ATL
1635524829 Betsperts Media & Technology MLB Tỷ lệ cược MLB
Philadelphia Phillies Phi
+1,5
(-170)
-1.5
(+145)
Nơi đặt cược
N/a
N/a
N/a
N/a
N/a
N/a
N/a
N/a

MLB

2022-09-23 20:05:00

1635524697 Betsperts Media & Technology MLB Tỷ lệ cược MLB
Người bảo vệ Cleveland CLE
1635524914 Betsperts Media & Technology MLB Tỷ lệ cược MLB
Texas Rangers Tex
+1,5
(-190)
-1.5
(+160)
Nơi đặt cược
N/a
N/a
N/a
N/a
N/a
N/a
N/a
N/a

MLB

2022-09-23 20:10:00

1635524710 Betsperts Media & Technology MLB Tỷ lệ cược MLB
Hổ Detroit Det
1635524664 Betsperts Media & Technology MLB Tỷ lệ cược MLB
Chicago White Sox Chw
+1,5
(-135)
-1.5
(+115)
Nơi đặt cược
N/a
N/a
N/a
N/a
N/a
N/a
N/a
N/a

 

Bóng chày là một trong những môn thể thao phổ biến nhất trong cả nước. Đó là lý do tại sao nó không có gì lạ khi môn thể thao này được gọi là trò tiêu khiển yêu thích của Mỹ. Và trong trò tiêu khiển này, có một trò tiêu khiển khác; Đặt cược vào bóng chày Major League. Vì cá cược thể thao trực tuyến hiện là hợp pháp ở nhiều tiểu bang, người hâm mộ bóng chày trên cả nước hiện đang vội vã để tận dụng lợi thế MLB Tỷ lệ cá cược.

Cách đọc tỷ lệ cược MLB

Nếu bạn muốn kiếm tiền từ Major League Basketball với tư cách là một người hâm mộ, bạn cần hiểu tỷ lệ cược MLB. May mắn thay, nó không phải là một nhiệm vụ khó khăn vì nó tuân theo ít nhiều các quy tắc giống như trong các môn thể thao khác.

Tỷ lệ cược MLB trông như thế nào?

Trong các dòng bóng chày Major League, có một kẻ yếu và được yêu thích. Các Sách thể thao chỉ định tỷ lệ cược Dựa trên đội nào họ nghĩ là những gì. Những kẻ thua kém có tỷ lệ cược tích cực, trong khi yêu thích có tỷ lệ cược âm.

Tỷ lệ cược tiền MLB

Tỷ lệ cược tiền bóng chày có lẽ là phổ biến nhất. Họ đại diện cho người chiến thắng/người thua cuộc đơn giản. Ở đây, đội MLB tốt hơn mà họ nghĩ sẽ giành chiến thắng trong trò chơi. Ví dụ, nếu Boston Red Sox đang gặp Newyork Yankees, và bạn cảm thấy rằng Yankees sẽ giành chiến thắng, bạn chỉ cần đặt cược vào chúng.

Tỷ lệ cược tiền MLB thường dựa trên $ 100. Giả sử Yankees là những mục yêu thích trong trận đấu trên, họ có thể có -120 tỷ lệ cược. Bạn cần phải đặt cược 120 đô la cho họ để giành được 100 đô la nếu họ thắng trò chơi.

Mặt khác, Red Sox có thể có tỷ lệ cược +130 MLB. Họ là những kẻ yếu. Vì vậy, họ sẽ có chiến thắng tiềm năng cao hơn. Một cuộc cá cược 100 đô la cho họ sẽ mang lại cho bạn 130 đô la nếu họ thắng.

Tỷ lệ cược MLB

Nếu bạn đặt cược vào NBA hoặc NFL Trước đây, bạn phải đi qua điểm lây lan. Vâng, Runline là tương đương với điều đó trong bóng chày Major League. Ở đây, người làm việc chọn một sự lây lan và tạo ra tỷ lệ cược MLB xung quanh sự lây lan đó.

Hầu hết các tỷ lệ cược RUNLine sử dụng sự lây lan 1,5. Tùy thuộc vào người bạn trở lại, yêu thích phải giành chiến thắng trong hơn 1,5 điểm, hoặc Underdog phải thắng hoặc thua trò chơi không quá 1,5 điểm. Đây là một cách khó khăn cho các mục yêu thích để truyền bá rủi ro cá cược vào các trò chơi MLB.

Tổng mlb hoặc hơn/dưới tỷ lệ cược

Tổng tỷ lệ cược MLB đại diện cho các cuộc đánh cược trên tổng số điểm được ghi bởi cả hai đội bóng chày trong một trò chơi. Tỷ lệ cược thường được thiết lập tùy thuộc vào thời tiết, bóng và điểm mạnh/điểm yếu của một trong hai đội.

Hãy chơi một trò chơi giữa Los Angeles Dodgers và Chicago White Sox;

Hơn 7,5, -110

Dưới 7,5, +110

Ở đây, dòng tổng số được đặt ở mức 7,5. Nếu bạn nghĩ rằng điểm số kết hợp sẽ vượt quá nó, bạn đặt cược. Nhưng nếu bạn nghĩ rằng nó đã thắng, thì dưới là sự lựa chọn của bạn.

Tương lai MLB

Tương lai là cược vào các sự kiện/giải đấu sắp tới. Những tỷ lệ cược này được cung cấp ngay cả trước khi mùa MLB bắt đầu và được điều chỉnh trong năm thể thao.

Cược vào tỷ lệ cược tương lai

Tỷ lệ tương lai MLB rất thú vị. Cho rằng họ có rủi ro cao, họ có một số tiền thắng lớn nhất trong cá cược thể thao trực tuyến. Dưới đây là một số tỷ lệ cược bóng chày cần chú ý trong lịch thể thao;

Tỷ lệ cược MLB World Series

World Series là một loạt giải vô địch thường niên ở Hoa Kỳ và Canada. Nó là một giải đấu uy tín và cạnh tranh với tỷ lệ cược tương lai thú vị. Bạn có thể đặt cược vào đội nào sẽ là nhà vô địch và người chơi nào sẽ là người biểu diễn nổi bật cùng với nhiều người chơi khác hoặc các cược tương lai dựa trên đội.

Giải thưởng MVP

Bạn cũng có thể đặt cược trong tương lai vào người sẽ giành giải thưởng cầu thủ bóng chày lớn nhất của giải đấu (MVP). Bạn đặt cược sớm, tiền thắng của bạn càng lớn. Tỷ lệ cược cho giải thưởng MVP dao động từ +500 đến +4000 trong số 15 siêu sao hàng đầu.

Tỷ lệ hậu quả của MLB

The Postoff (playoffs MLB) là một giải đấu loại bỏ theo kết luận của mùa giải thường xuyên của MLB. Có 12 đội thi đấu để giành chiến thắng trong Liên đoàn Quốc gia, và nó thường là một vấn đề thú vị. Đối với việc đặt cược trong tương lai, bạn có thể đánh cược những đội nào sẽ làm cho nó trở thành thế giới và thậm chí ai sẽ giành chiến thắng toàn bộ.

Đặt cược ở đâu vào bóng chày giải đấu lớn

Bạn có thể đặt cược vào các trò chơi bóng chày Major League trên nhiều môn thể thao. Sách thể thao yêu thích của chúng tôi có một số tỷ lệ cược MLB tốt nhất trong thị trường cá cược và cung cấp tiền thưởng đăng ký thú vị cho người dùng mới. Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm một nền tảng tuyệt vời để đặt cược vào các trò chơi MLB, chúng tôi khuyên bạn nên đặt cược với Caesars SportsbookThì Phản bộiThì BetmgmThì Fanduel, hoặc DraftKings.

Caesars

Tiền thưởng chào mừng hào phóng

Phản bội

Tỷ lệ tốt nhất của bất kỳ cuốn sách thể thao nào

Betmgm

Tiền thưởng giới thiệu cạnh tranh

Fanduel

Quảng cáo tuyệt vời và tỷ lệ cược tăng cường

DraftKings

Tỷ lệ cược tốt hơn hầu hết các môn thể thao

Picks & dự đoán MLB

MLB chọn và dự đoán là các công cụ cá cược hữu ích, đặc biệt là cho người mới bắt đầu. Bạn có thể mượn hoặc mua những hiểu biết về các trận đấu sắp tới và tỷ lệ cược MLB từ những người đặt cược bóng chày dày dạn. Do đó, nếu bạn đang tìm kiếm tỷ lệ cược MLB tốt nhất cho ngày hôm nay, hãy để mắt đến các lựa chọn và dự đoán MLB từ các chuyên gia của chúng tôi tại Betsperts.

Câu hỏi thường gặp về MLB

 

Các môn thể thao tốt nhất để đặt cược vào bóng chày cung cấp tỷ lệ cược tốt nhất và giúp người mới bắt đầu dễ dàng bắt đầu. Các khuyến nghị hàng đầu của chúng tôi theo các tiêu chí này là Caesars, DraftKings, Betrivers, BetMGM và Fanduel Sportsbooks.

Sử dụng các môn thể thao trực tuyến này, bạn có thể thực hiện tất cả các loại cược bóng chày trên Liên đoàn Mỹ, từ đặt cược tương lai đến đặt cược MLB Prop và đặt cược parlay.

Moneyline là một cuộc cá cược về người sẽ thắng một trận bóng chày

Dòng đại diện cho sự lây lan được sử dụng trong bóng chày để đánh cược về sự khác biệt về điểm giữa hai đội cạnh tranh. Nó phổ biến trong cả tỷ lệ cược trực tuyến và MLB Vegas.

Đây là những tỷ lệ cược chạy trong các dòng cá cược MLB cho Underdog. Đội có tỷ lệ cược như vậy phải giành chiến thắng trong trò chơi hoặc thua dưới 1,5 để bao gồm sự lây lan.

Một dòng là một điểm lây lan trong cá cược bóng chày. Điều này thể hiện số lượng điểm mà một đội phải thắng hoặc thua để bao quát sự lây lan.

Trong các đường cá cược bóng chày, Underdog có tỷ lệ cược tích cực trong khi các mục yêu thích có tỷ lệ cược âm. Tỷ lệ cược MLB dựa trên $ 100. Đối với Underdog, họ cho thấy bạn sẽ giành được bao nhiêu tiền để giành chiến thắng với số tiền đặt cược 100 đô la. Đối với yêu thích, họ cho thấy bạn cần đặt cược bao nhiêu tiền để giành được 100 đô la.

Đội này là kẻ yếu. Nếu bạn đặt cược 100 đô la cho họ và họ giành chiến thắng trong trò chơi, bạn sẽ nhận được khoản thanh toán 300 đô la (winnings = 200 đô la).