soi keo ty le Tỷ lệ cược của George Kirby MLB

George Kirby prop đặt cược

George Kirby Total StrikeOuts

KẾT THÚC
DƯỚI

George Kirby Total StrikeOuts

KẾT THÚC
O 5.5 (chẵn)
O 5.5 (+106)
O 5.5 (+104)
N/a
DƯỚI
U 5.5 (-135)
U 5.5 (-155)
U 5.5 (-142)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
George Kirby Total StrikeOuts Lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số tấn công ném bóng Hàng Kết thúc Dưới
@
Laa 2022-09-17 21:07:00
số 8 5.5 +112 -153
@
BIỂN 2022-09-10 21:10:00
6 4.5 -171 +121
@
CLE 2022-09-04 14:40:00
2 3.5 -140 +103
@
Det 2022-08-30 19:10:00
5 5.5 -118 -115
@
BIỂN 2022-08-24 16:10:00
9 5.5 +102 -140
@
Laa 2022-09-17 21:07:00
Tổng số tấn công ném bóng số 8 HÀNG 5.5 KẾT THÚC +112 DƯỚI -153
@
BIỂN 2022-09-10 21:10:00
Tổng số tấn công ném bóng 6 HÀNG 4.5 KẾT THÚC -171 DƯỚI +121
@
CLE 2022-09-04 14:40:00
Tổng số tấn công ném bóng 2 HÀNG 3.5 KẾT THÚC -140 DƯỚI +103
@
Det 2022-08-30 19:10:00
Tổng số tấn công ném bóng 5 HÀNG 5.5 KẾT THÚC -118 DƯỚI -115
@
BIỂN 2022-08-24 16:10:00
Tổng số tấn công ném bóng 9 HÀNG 5.5 KẾT THÚC +102 DƯỚI -140
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số tấn công ném bóng 4,90 12 60,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số tấn công ném bóng 4,90 12 60,00%
Trong 5 trận gần đây, George Kirby đã đạt trung bình 12 lần tấn công ném bóng và đã đạt được hơn 60,00% thời gian.