lycanthrope dota 2 Tỷ lệ cược NFL

NFL

2022-09-22 20:15:00

1635431023 Betsperts Media & Technology NFL tỷ lệ cược NFL
Pittsburgh Steelers HỐ
1635430899 Betsperts Media & Technology NFL tỷ lệ cược NFL
Cleveland Browns CLE
+4
(-105)
+4,5
(-110)
-4,5
(-110)
Nơi đặt cược
+4,5
(-120)
-4,5
(Thậm chí)
Nơi đặt cược
+4
(-107)
+4,5
(-115)
-4,5
(-105)
Nơi đặt cược

NFL

2022-09-25 13:00:00

1635430249 Betsperts Media & Technology NFL tỷ lệ cược NFL
New Orleans Saints KHÔNG
1635430661 Betsperts Media & Technology NFL tỷ lệ cược NFL
Carolina Panthers XE HƠI
-2,5
(-120)
+2,5
(Thậm chí)
Nơi đặt cược
-3
(-104)
-3
(-105)
-3
(-105)
-3
(-105)

NFL

2022-09-25 13:00:00

1635430947 Betsperts Media & Technology NFL tỷ lệ cược NFL
Houston Texans Hou
1635430479 Betsperts Media & Technology NFL tỷ lệ cược NFL
Chicago Bears Chi
+2,5
(-105)
-2,5
(-115)
Nơi đặt cược
+2,5
(-108)
-2,5
(-112)
Nơi đặt cược
+2,5
(-105)
-2,5
(-115)
Nơi đặt cược
+2,5
(Thậm chí)
-2,5
(-115)
Nơi đặt cược
+2,5
(-105)
-2,5
(-115)
Nơi đặt cược

NFL

2022-09-25 13:00:00

1635430132 Betsperts Media & Technology NFL tỷ lệ cược NFL
Trưởng thành phố Kansas KC
1635430956 Betsperts Media & Technology NFL tỷ lệ cược NFL
Indianapolis Colts Ind
-5,5
(-110)
+5,5
(-110)
Nơi đặt cược
-5,5
(-112)
+5,5
(-108)
Nơi đặt cược
-5,5
(-110)
+5,5
(-110)
Nơi đặt cược
-5,5
(-107)
+5,5
(-107)
Nơi đặt cược
-5,5
(-110)
+5,5
(-110)
Nơi đặt cược

NFL

2022-09-25 13:00:00

1635430870 Betsperts Media & Technology NFL tỷ lệ cược NFL
Hóa đơn trâu BUF
1635431077 Betsperts Media & Technology NFL tỷ lệ cược NFL
Cá heo Miami Mia
-6
(-115)
-6.5
(-104)
+6,5
(-118)
Nơi đặt cược
-6
(-110)
-6
(-105)
-6
(-110)

NFL

2022-09-25 13:00:00

1635430453 Betsperts Media & Technology NFL tỷ lệ cược NFL
Sư tử Detroit Det
1635430439 Betsperts Media & Technology NFL tỷ lệ cược NFL
Viking Minnesota Tối thiểu
+6
(-110)
+5,5
(-108)
-5,5
(-112)
Nơi đặt cược
+6
(-110)
+6
(-107)
+6
(-110)

NFL

2022-09-25 13:00:00

1635430859 Betsperts Media & Technology NFL tỷ lệ cược NFL
Quả quạ Baltimore BAL
1635430192 Betsperts Media & Technology NFL tỷ lệ cược NFL
New England Patriots Ne
-2,5
(-110)
+2,5
(-110)
Nơi đặt cược
-2,5
(-115)
+2,5
(-105)
Nơi đặt cược
-3
(Thậm chí)
-2,5
(-107)
+2,5
(-107)
Nơi đặt cược
-3
(-105)

NFL

2022-09-25 13:00:00

1635430883 Betsperts Media & Technology NFL tỷ lệ cược NFL
Cincinnati Bengals Cin
1635430201 Betsperts Media & Technology NFL tỷ lệ cược NFL
Máy bay phản lực New York NYJ
-5
(-115)
-5,5
(-110)
+5,5
(-110)
Nơi đặt cược
-5
(-110)
-5
(-107)
-5
(-110)

NFL

2022-09-25 13:00:00

1636456360 Betsperts Media & Technology NFL tỷ lệ cược NFL
Las Vegas Raiders Lv
1635431093 Betsperts Media & Technology NFL tỷ lệ cược NFL
Tennessee Titans MƯỜI
-2
(-110)
-1.5
(-110)
+1,5
(-110)
Nơi đặt cược
-2
(-110)
-2
(-107)
-2,5
(-110)
+2,5
(-110)
Nơi đặt cược

NFL

2022-09-25 13:00:00

1635430356 Betsperts Media & Technology NFL tỷ lệ cược NFL
Đại bàng Philadelphia Phi
1635416309 Betsperts Media & Technology NFL tỷ lệ cược NFL
Chỉ huy Washington
-6.5
(-105)
+6,5
(-115)
Nơi đặt cược
-6.5
(-106)
+6,5
(-114)
Nơi đặt cược
-6.5
(-110)
+6,5
(-110)
Nơi đặt cược
-6.5
(-107)
+6,5
(-107)
Nơi đặt cược
-6.5
(-115)
+6,5
(-105)
Nơi đặt cược

NFL

2022-09-25 16:05:00

1635430149 Betsperts Media & Technology NFL tỷ lệ cược NFL
Jaguars Jacksonville Jax
1635430059 Betsperts Media & Technology NFL tỷ lệ cược NFL
Bộ sạc Los Angeles Lac
+7
(-110)
+7
(-112)
+7
(-110)
+7
(-107)
+7
(-115)

NFL

2022-09-25 16:25:00

1635430233 Betsperts Media & Technology NFL tỷ lệ cược NFL
Los Angeles Rams Lar
1635430695 Betsperts Media & Technology NFL tỷ lệ cược NFL
Hồng y Arizona ARI
-3,5
(-105)
+3,5
(-115)
Nơi đặt cược
-3,5
(-112)
+3,5
(-108)
Nơi đặt cược
-3,5
(-110)
+3,5
(-110)
Nơi đặt cược
-3,5
(-110)
+3,5
(-105)
Nơi đặt cược
-3,5
(-110)
+3,5
(-110)
Nơi đặt cược

NFL

2022-09-25 16:25:00

1635430707 Betsperts Media & Technology NFL tỷ lệ cược NFL
Atlanta Falcons ATL
1635429266 Betsperts Media & Technology NFL tỷ lệ cược NFL
Đội Bóng bầu dục Seattle Seahawks BIỂN
+1
(-115)
-1
(-105)
-
(-110)
+0,5
(-105)
-0,5
(-110)
Nơi đặt cược
+1,5
(-115)
-1.5
(-105)
Nơi đặt cược

NFL

2022-09-25 16:25:00

1635430382 Betsperts Media & Technology NFL tỷ lệ cược NFL
Green Bay Packers GB
1635430288 Betsperts Media & Technology NFL tỷ lệ cược NFL
Vịnh Tampa Buccaneers TB
+1,5
(-110)
-1.5
(-110)
Nơi đặt cược
+1,5
(-112)
-1.5
(-108)
Nơi đặt cược
+1
(-110)
+1,5
(-107)
-1.5
(-107)
Nơi đặt cược
+1
(-110)

NFL

2022-09-25 20:20:00

1635430311 Betsperts Media & Technology NFL tỷ lệ cược NFL
San Francisco 49ers SF
1635430911 Betsperts Media & Technology NFL tỷ lệ cược NFL
Dencer broncos CÁI HANG
-1.5
(-105)
+1,5
(-115)
Nơi đặt cược
-1.5
(-110)
+1,5
(-110)
Nơi đặt cược
-1.5
(-110)
+1,5
(-110)
Nơi đặt cược
-1
(-110)
-1.5
(-110)
+1,5
(-110)
Nơi đặt cược

NFL

2022-09-26 20:15:00

1635430720 Betsperts Media & Technology NFL tỷ lệ cược NFL
Dallas Cowboys DAL
1635430270 Betsperts Media & Technology NFL tỷ lệ cược NFL
Người khổng lồ New York NYG
+1
(-110)
+1
(-110)
+1
(-110)
+1
(-107)
+1
(-110)

NFL

2022-09-29 20:15:00

1635431077 Betsperts Media & Technology NFL tỷ lệ cược NFL
Cá heo Miami Mia
1635430883 Betsperts Media & Technology NFL tỷ lệ cược NFL
Cincinnati Bengals Cin
+1,5
(-110)
-1.5
(-110)
Nơi đặt cược
+1,5
(-108)
-1.5
(-112)
Nơi đặt cược
+2
(-110)
N/a
N/a
N/a
N/a

NFL

2022-10-02 09:30:00

1635430439 Betsperts Media & Technology NFL tỷ lệ cược NFL
Viking Minnesota Tối thiểu
1635430249 Betsperts Media & Technology NFL tỷ lệ cược NFL
New Orleans Saints KHÔNG
-1
(-110)
-1
(-110)
-1
(-110)
N/a
N/a
N/a
N/a

NFL

2022-10-02 13:00:00

1635430899 Betsperts Media & Technology NFL tỷ lệ cược NFL
Cleveland Browns CLE
1635430707 Betsperts Media & Technology NFL tỷ lệ cược NFL
Atlanta Falcons ATL
-3
(-110)
-3
(-110)
-3
(-110)
N/a
N/a
N/a
N/a

NFL

2022-10-02 13:00:00

1635430870 Betsperts Media & Technology NFL tỷ lệ cược NFL
Hóa đơn trâu BUF
1635430859 Betsperts Media & Technology NFL tỷ lệ cược NFL
Quả quạ Baltimore BAL
-4
(-110)
-4
(-110)
-4
(-110)
N/a
N/a
N/a
N/a

Liên đoàn bóng đá quốc gia (NFL) cung cấp hành động cá cược thú vị để đi kèm với giá trị giải trí to lớn của nó. Trong 18 tuần mỗi năm, người khuyết tật trên khắp đất nước đặt cược qua 272 trò chơi. Đối với các cược lớn nhất trong năm, những thứ này được dành cho sự kiện hàng đầu trong lịch thể thao Mỹ; Các Super Bowl.

Nhưng trước khi chúng ta đi sâu vào thế giới cá cược NFL, chúng ta cần hiểu tỷ lệ cược.

Làm thế nào để có được tỷ lệ cược NFL tốt nhất

Tỷ lệ cược tốt bằng với chiến thắng tốt. Thực hiện theo những lời khuyên này để tìm tỷ lệ cược tốt nhất;

1. Khác xác xác suất trước khi nhìn vào tỷ lệ cược

Chiến lược này hoạt động tốt nhất nếu bạn là một người hâm mộ NFL lớn, người biết đội của họ. Trước khi bạn nhìn vào tỷ lệ cược, đánh giá xác suất của một trong hai đội chiến thắng trong trò chơi. Sau đó, sử dụng kết luận của bạn như một điểm tham chiếu để tìm kiếm tỷ lệ cược. Bạn sẽ tìm thấy giá trị tốt nhất vì quyết định của bạn đã bị ảnh hưởng khi nhìn vào tỷ lệ cược đầu tiên.

2.bet sớm

Sách thể thao Phát hành tỷ lệ cược của họ sớm. Tuy nhiên, khi trò chơi đến gần, họ có xu hướng thay đổi tỷ lệ cược do thông tin mới và ảnh hưởng đến các quyết định cá cược. Người khuyết tật thông minh biết điều này và thường đặt cược trước khi những thay đổi này xảy ra. Điều này đảm bảo rằng họ đặt cược sử dụng tỷ lệ cược tốt nhất.

3.Shop xung quanh

Sách thể thao khác nhau có tỷ lệ cược khác nhau. Vì vậy, để có được tỷ lệ cược tốt nhất có thể, nó rất cần thiết là bạn mua sắm xung quanh và so sánh tỷ lệ cược từ các môn thể thao khác nhau. Đây là cách dễ nhất để tìm NFL tốt nhất Tỷ lệ cá cược.

Tỷ lệ NFL giải thích: Cách đọc tỷ lệ cược NFL

Có một số loại tỷ lệ cược NFL. Để đọc chúng, bạn cần hiểu một tiền đề cơ bản; Các underdog có tỷ lệ cược tích cực (+), trong khi yêu thích có tỷ lệ cược âm tính (-).

NFL Moneylines

Tỷ lệ cược tiền là phổ biến nhất trong cá cược. Chúng được sử dụng trong cược người chiến thắng/thua cuộc đơn giản. Và ở thị trường Mỹ, chúng thường dựa trên $ 100. Điều này làm cho chúng khá dễ đọc và hiểu.

Hãy tham gia một trận đấu playoff giữa các thủ lĩnh thành phố Kansas và Philadelphia Eagles:

Đội 

Tỷ lệ cược tiền

Trưởng thành phố Kansas

-120

Đại bàng Philadelphia

+130

Vì các thủ lĩnh Kansas là những người được yêu thích, bạn cần phải đặt cược $ 120 để giành được 100 đô la nếu họ thắng. Mặt khác, Đại bàng Philadelphia là những kẻ yếu. Sao lưu họ với số tiền đặt cược 100 đô la sẽ mang lại cho bạn tiền thắng 130 đô la nếu họ thắng.

Điểm NFL lan truyền

Tỷ lệ cược chênh lệch điểm cho thấy sự khác biệt về điểm kỳ vọng của Betdsmaker giữa hai đội trong một trận đấu NFL. Đội yêu thích phải giành chiến thắng nhiều hơn sự khác biệt điểm để bao gồm sự lây lan. Tương tự, kẻ yếu không được mất bởi nhiều hơn điểm lây lan để che nó.

Trưởng thành phố Kansas

-3,5

Đại bàng Philadelphia

+3,5

Ví dụ, nếu bạn quyết định ngân hàng Kansas City Chiefs, họ cần phải bao gồm sự lây lan cho bạn để giành cược. Họ phải giành chiến thắng ít nhất 3,5 điểm (về cơ bản là 4, vì ghi được một nửa điểm là không thể). Mặt khác, nếu bạn trở lại Đại bàng Philadelphia, họ phải giành chiến thắng trong trò chơi hoặc thua ít hơn 3,5 điểm.

Tổng số NFL

Tổng số đặt cược là một cược vào tổng số điểm sẽ được ghi trong một trò chơi NFL duy nhất. Ở đây, tỷ lệ cược đại diện cho một dòng được thiết lập bởi các nhà sản xuất bddsmaker. Nó lên đến người đặt cược để quyết định xem họ có mong đợi các điểm được ghi vượt quá dòng hay không. Đây là lý do tại sao tổng số còn được gọi là tỷ lệ cược trên/dưới.

Ở đây, những gì trò chơi playoff của chúng tôi tỷ lệ cược của chúng tôi sẽ trông như thế nào;

Hơn 45,5

-110

Dưới 45,5

+110

Trong trận đấu này, dòng tổng số được đặt ở mức 45,5. Nếu bạn nghĩ rằng sẽ có nhiều điểm hơn, bạn đặt cược trên hơn. Nhưng nếu bạn nghĩ khác, thì Under sẽ làm điều đó cho bạn.

NFL chống cá cược

Đặt cược prop là cược vào các sự kiện cụ thể trong một trận đấu NFL. Những người này bao gồm những người nhận được nhiều đánh chặn nhất, những người sẽ dẫn đầu vào cuối một giai đoạn cụ thể, đội nào sẽ ghi điểm đầu tiên/cuối cùng của trò chơi, v.v.

NFL tương lai

Tương lai là cược về kết quả của các sự kiện sắp tới trong mùa NFL. Chẳng hạn, bạn có thể đặt cược vào đội nào sẽ giành được Superbowl hoặc cầu thủ nào sẽ là MVP giải đấu. Những tỷ lệ cược này có thể là một trong những điều thú vị nhất, với số tiền thắng lớn lên tới 50 đến 1.

Tỷ lệ cược NFL dự thảo

Tỷ lệ cược nháp cho phép bạn đặt cược vào quy trình dự thảo NFL. Chẳng hạn, bạn có thể đặt cược vào lựa chọn tổng thể đầu tiên trong Dự thảo NFL năm 2023. Những tỷ lệ cược này khá thuận lợi, bắt đầu từ +200 cho các lựa chọn yêu thích, tất cả các cách đến +12500 cho ít được yêu thích nhất.

Oroy và Droy

Rockey tấn công của năm (OROY) và Rockey của năm (DROY) là những giải thưởng được trao cho các tân binh tấn công và phòng thủ tốt nhất. Tỷ lệ cược Oroy và Droy có chiến thắng tiềm năng tốt, từ 6 đến 10 đến 1 nếu bạn có thể nhận được dự đoán của mình đúng.

NFL chọn và dự đoán

Thuật ngữ Pick Pick trong việc đặt cược đề cập đến một tình huống không có đội yêu thích. NFL chọn cũng đề cập đến các đề xuất và dự đoán về một số sự kiện nhất định. Chúng có thể được miễn phí hoặc được trả tiền và thường được cung cấp bởi một người khuyết tật có kinh nghiệm, như những người ở Betsperts. Của chúng tôi NFL chọn Và dự đoán được hỗ trợ với các số liệu thống kê và thông tin chính xác, vì vậy bạn có thể chắc chắn rằng chúng sẽ đạt được thường xuyên hơn không.

Các câu hỏi thường gặp

Chuyển động dòng NFL là gì?

Chuyển động dòng đề cập đến những thay đổi trong các dòng cá cược. Sách thể thao thường thực hiện các điều chỉnh này để ảnh hưởng đến các quyết định cá cược trong cộng đồng. Các dòng cá cược NFL cũng có thể di chuyển do thông tin mới về chấn thương, bệnh tật và bất kỳ yếu tố nào khác có thể thay đổi đội hình.

Dự thảo NFL 2023 là khi nào?

Dự thảo NFL 2023 sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng Tư.

Super Bowl khi nào và ở đâu cho mùa 2022/2023?

Super Bowl 2023 (LVII) được lên kế hoạch vào ngày 12 tháng 2 năm 2023. Trò chơi sẽ được chơi tại trang trại bang ở Glendale, Arizona.

Tỷ lệ cược NFL hoạt động như thế nào?

Dấu hiệu tích cực đại diện cho Underdog, trong khi dấu hiệu tiêu cực cho thấy yêu thích. Trong tỷ lệ cược Moneyline, con số tích cực càng lớn, nhóm ít có khả năng họ sẽ giành chiến thắng. Tương tự, tỷ lệ cược âm càng lớn, đội càng có khả năng giành chiến thắng.

Tôi có thể đặt cược hợp pháp vào các trò chơi NFL ở đâu?

Bạn có thể đặt cược vào các trò chơi NFL trên bất kỳ môn thể thao nào hoạt động hợp pháp tại Hoa Kỳ. Lựa chọn hàng đầu của chúng tôi là BetmgmThì Phản bộiThì CaesarsThì DraftKings, và Fanduel.

Betmgm

Tiền thưởng giới thiệu cạnh tranh

Caesars

Tiền thưởng chào mừng hào phóng

Phản bội

Tỷ lệ tốt nhất của bất kỳ cuốn sách thể thao nào

DraftKings

Tỷ lệ cược tốt hơn hầu hết các môn thể thao

Fanduel

Quảng cáo tuyệt vời và tỷ lệ cược tăng cường

Làm thế nào để đọc tỷ lệ cược Superbowl?

Super Bowl 57 được lên kế hoạch vào tháng 4 năm 2023. Có thể còn hơn mười tháng nữa, nhưng đã có dự đoán về việc ai sẽ giành chiến thắng trong sự kiện uy tín. Đọc các tỷ lệ cược này là tương đối dễ dàng; Bạn làm như vậy giống như bạn sẽ có tỷ lệ cược tiền. Số dương đại diện cho tiền thắng tiềm năng của bạn với giá đặt cược 100 đô la.

Chẳng hạn, Cowboys có tỷ lệ cược +1400. Điều này có nghĩa là đặt cược 100 đô la mang lại cho bạn lợi nhuận ròng 1400 đô la.

Làm thế nào để đọc tỷ lệ cược NFL Las Vegas?

Điểm lây lan là tỷ lệ cược phổ biến nhất của NFL Vegas. Ở đây, yêu thích có một dấu hiệu trừ (-), trong khi Underdog có dương tính (+). Ngoài ra còn có VIG (Vigorish), đại diện cho cái giá mà người đặt cược phải trả cho Sportsbook để thực hiện cá cược.

Sự khác biệt giữa tỷ lệ cược NFL của Vegas và Cá cược thể thao trực tuyến Tỷ lệ cược?

Không nhiều. Sự khác biệt duy nhất giữa chúng là tỷ lệ cược Vegas được chuẩn bị bởi các môn thể thao hoạt động ở Las Vegas. Ngoài ra, các tỷ lệ cược này thường có số xoay, tức là, các số tương ứng với các cược cụ thể trên bảng cá cược trong ngày.