lịch thi đấu vong loai world cup 2022 Tỷ lệ bóng đá đại học

Ncaaf

2022-09-22 19:30:00

1635543195 Betsperts Media & Technology College Tỷ lệ bóng đá
Những người leo núi Tây Virginia WVIR
1635543520 Betsperts Media & Technology College Tỷ lệ bóng đá
Virginia Tech Hokies Vtech
-2
(-115)
-2,5
(-108)
+2,5
(-112)
Nơi đặt cược
-2
(-110)
-2
(-107)
-2,5
(-110)
+2,5
(-110)
Nơi đặt cược

Ncaaf

2022-09-22 19:30:00

1635553251 Betsperts Media & Technology College Tỷ lệ bóng đá
Vùng ven biển Carolina Chanticleers BỜ BIỂN
1635553280 Betsperts Media & Technology College Tỷ lệ bóng đá
GEORGIA Bang Panthers Gast
-2
(-110)
-2,5
(-110)
+2,5
(-110)
Nơi đặt cược
-2
(-110)
-2
(-107)
-2,5
(-110)
+2,5
(-110)
Nơi đặt cược

Ncaaf

2022-09-22 20:30:00

Người dùng Pic Betsperts Media & Technology College Tỷ lệ cược bóng đá
Chattanooga MOCS TRÒ CHUYỆN
1635544497 Betsperts Media & Technology College Tỷ lệ bóng đá
Illinois chiến đấu với Illini TÔI SẼ
+18
(-110)
-18
(-110)
Nơi đặt cược
N/a
N/a
N/a
N/a
N/a
N/a
+18
(-110)
-18
(-110)
Nơi đặt cược

Ncaaf

2022-09-23 19:00:00

1635543512 Betsperts Media & Technology College Tỷ lệ bóng đá
Virginia Cavaliers Vir
1635543468 Betsperts Media & Technology College Tỷ lệ bóng đá
Syracuse Orange Syra
+9
(-110)
+9,5
(-110)
-9,5
(-110)
Nơi đặt cược
+9
(-110)
+9
(-107)
+9
(-110)

Ncaaf

2022-09-23 20:00:00

1635552158 Betsperts Media & Technology College Tỷ lệ bóng đá
Nevada Wolf Pack Nevada
1635552061 Betsperts Media & Technology College Tỷ lệ cược bóng đá
Không quân Falcons Airf
+24
(-110)
-24
(-110)
Nơi đặt cược
+23,5
(-105)
-23,5
(-115)
Nơi đặt cược
+24
(-110)
-24
(-110)
Nơi đặt cược
+24
(-107)
-24
(-107)
Nơi đặt cược
+24
(-110)
-24
(-110)
Nơi đặt cược

Ncaaf

2022-09-23 21:00:00

1635552077 Betsperts Media & Technology College Tỷ lệ bóng đá
Boise State Broncos Boise
1635545542 Betsperts Media & Technology College Tỷ lệ bóng đá
Công ty khai thác UTEP UTEP
-16
(-110)
+16
(-110)
Nơi đặt cược
-15,5
(-110)
+15,5
(-110)
Nơi đặt cược
-15,5
(-110)
+15,5
(-110)
Nơi đặt cược
-15,5
(-107)
+15,5
(-107)
Nơi đặt cược
-15,5
(-110)
+15,5
(-110)
Nơi đặt cược

Ncaaf

2022-09-24 12:00:00

1635544524 Betsperts Media & Technology College Tỷ lệ bóng đá
Maryland Terrapins Mary
1635544532 Betsperts Media & Technology College Tỷ lệ bóng đá
Michigan Wolverines Mich
+17
(-110)
-17
(-110)
Nơi đặt cược
+17
(-112)
-17
(-108)
Nơi đặt cược
+17
(-110)
-17
(-110)
Nơi đặt cược
+17
(-107)
-17
(-107)
Nơi đặt cược
+16,5
(-105)
-16.5
(-115)
Nơi đặt cược

Ncaaf

2022-09-24 12:00:00

1635553037 Betsperts Media & Technology College Tỷ lệ bóng đá
Hổ Missouri Missr
1635552942 Betsperts Media & Technology College Tỷ lệ bóng đá
Hổ Auburn Aubrn
+7
(-110)
+7,5
(-120)
-7.5
(-102)
Nơi đặt cược
+7
(-110)
+7
(-107)
+7
(-110)

Ncaaf

2022-09-24 12:00:00

1635546204 Betsperts Media & Technology College Tỷ lệ bóng đá
Trung tâm Michigan Chippewas CMICH
1635545072 Betsperts Media & Technology College Tỷ lệ bóng đá
Penn State Nittany Lions Pennst
+27,5
(-110)
-27,5
(-110)
Nơi đặt cược
+27,5
(Thậm chí)
-27,5
(-122)
Nơi đặt cược
+28
(-110)
-28
(-110)
Nơi đặt cược
+28
(-107)
-28
(-107)
Nơi đặt cược
+27,5
(Thậm chí)
-27,5
(-120)
Nơi đặt cược

Ncaaf

2022-09-24 12:00:00

1635543259 Betsperts Media & Technology College Tỷ lệ bóng đá
Duke Blue Devils Công tước
1635543126 Betsperts Media & Technology College Tỷ lệ cược bóng đá
Kansas Jayhawks Kan
+7,5
(-110)
-7.5
(-110)
Nơi đặt cược
+7,5
(-115)
-7.5
(-105)
Nơi đặt cược
+7,5
(-110)
-7.5
(-110)
Nơi đặt cược
+7,5
(-110)
-7.5
(-105)
Nơi đặt cược
+7,5
(-115)
-7.5
(-105)
Nơi đặt cược

Ncaaf

2022-09-24 12:00:00

1635543171 Betsperts Media & Technology College Tỷ lệ bóng đá
Ếch TCU Horned TCU
1635543767 Betsperts Media & Technology College Tỷ lệ bóng đá
SMU Mustangs SMU
-2,5
(-110)
+2,5
(-110)
Nơi đặt cược
-2,5
(-106)
+2,5
(-114)
Nơi đặt cược
-2
(-110)
-2
(-107)
-2
(-110)

Ncaaf

2022-09-24 12:00:00

1635546162 Betsperts Media & Technology College Tỷ lệ cược bóng đá
Bowling Green Falcons Bowlgr
1635553015 Betsperts Media & Technology College Tỷ lệ bóng đá
Bulldogs bang Mississippi MSPST
+30
(-105)
-30
(-115)
Nơi đặt cược
+30.5
(-110)
-30.5
(-110)
Nơi đặt cược
+30
(-110)
-30
(-110)
Nơi đặt cược
+30
(-105)
-30
(-110)
Nơi đặt cược
+30
(-110)
-30
(-110)
Nơi đặt cược

Ncaaf

2022-09-24 12:00:00

1635546220 Betsperts Media & Technology College Tỷ lệ bóng đá
Kent State Golden Flashes Kentst
1635552969 Betsperts Media & Technology College Tỷ lệ bóng đá
Georgia Bulldogs Ga
+45
(-115)
-45
(-105)
Nơi đặt cược
+44,5
(-102)
-44,5
(-120)
Nơi đặt cược
+45
(-115)
-45
(-105)
Nơi đặt cược
+45
(-110)
-45
(-105)
Nơi đặt cược
+45,5
(-110)
-45,5
(-110)
Nơi đặt cược

Ncaaf

2022-09-24 12:00:00

1635543092 Betsperts Media & Technology College Tỷ lệ cược bóng đá
Baylor Bears Bayl
1635543118 Betsperts Media & Technology College Tỷ lệ cược bóng đá
Cyclones bang Iowa Iowast
+2,5
(-110)
-2,5
(-110)
Nơi đặt cược
+2,5
(-104)
-2,5
(-118)
Nơi đặt cược
+2,5
(-110)
-2,5
(-110)
Nơi đặt cược
+2,5
(-105)
-2,5
(-110)
Nơi đặt cược
+2,5
(-110)
-2,5
(-110)
Nơi đặt cược

Ncaaf

2022-09-24 12:00:00

1635543249 Betsperts Media & Technology College Tỷ lệ bóng đá
Hổ Clemson Clmsn
1635543531 Betsperts Media & Technology College Tỷ lệ bóng đá
Wake Forest Demon Deacons Thức dậy
-7
(-110)
-7.5
(-102)
+7,5
(-120)
Nơi đặt cược
-7
(-110)
-7
(-107)
-7.5
(-105)
+7,5
(-115)
Nơi đặt cược

Ncaaf

2022-09-24 12:00:00

1635543786 Betsperts Media & Technology College Tỷ lệ cược bóng đá
Bulls Nam Florida SFL
1635543328 Betsperts Media & Technology College Tỷ lệ bóng đá
Hồng y Louisville Lou
+14,5
(-110)
-14,5
(-110)
Nơi đặt cược
+14,5
(-110)
-14,5
(-110)
Nơi đặt cược
+14,5
(-110)
-14,5
(-110)
Nơi đặt cược
+14,5
(-107)
-14,5
(-107)
Nơi đặt cược
+14,5
(-110)
-14,5
(-110)
Nơi đặt cược

Ncaaf

2022-09-24 12:00:00

1635546195 Betsperts Media & Technology College Tỷ lệ bóng đá
Buffalo Bulls BUF
1635546211 Betsperts Media & Technology College Tỷ lệ cược bóng đá
Đại bàng Đông Michigan Emich
+6
(-110)
+6,5
(-110)
-6.5
(-110)
Nơi đặt cược
+6
(-110)
+6
(-107)
+6
(-110)

Ncaaf

2022-09-24 14:00:00

1635552634 Betsperts Media & Technology College Tỷ lệ bóng đá
UCLA Bruins Ucla
1635552574 Betsperts Media & Technology College Tỷ lệ bóng đá
Buffaloes Colorado Col
-21
(-120)
+21
(Thậm chí)
Nơi đặt cược
-21,5
(-112)
+21,5
(-108)
Nơi đặt cược
-21,5
(-110)
+21,5
(-110)
Nơi đặt cược
-21,5
(-107)
+21,5
(-107)
Nơi đặt cược
-21,5
(-110)
+21,5
(-110)
Nơi đặt cược

Ncaaf

2022-09-24 14:00:00

1635546237 Betsperts Media & Technology College Tỷ lệ bóng đá
Umass Minutemen Ừm
1635543795 Betsperts Media & Technology College Tỷ lệ bóng đá
Đền Owls TETPL
+9
(-110)
+9,5
(-110)
-9,5
(-110)
Nơi đặt cược
+9,5
(-110)
-9,5
(-110)
Nơi đặt cược
+9,5
(-107)
-9,5
(-107)
Nơi đặt cược
+9,5
(-110)
-9,5
(-110)
Nơi đặt cược

Ncaaf

2022-09-24 15:30:00

1635544551 Betsperts Media & Technology College Tỷ lệ bóng đá
Minnesota Golden Gophers MINNST
1635544540 Betsperts Media & Technology College Tỷ lệ bóng đá
Người Sparta bang Michigan MST
-2,5
(-120)
+2,5
(Thậm chí)
Nơi đặt cược
-3
(-106)
-3
(-105)
-3
(-107)
-3
(-110)

 

Bóng đá đại học Tỷ lệ cược giải thích

Bóng đá đại học là một giải đấu thú vị, đóng gói đầy đủ cơ hội cá cược. Sách thể thao Đối xử với người khuyết tật bằng Tỷ lệ cá cược Trong mùa thông thường, từ Moneylines và Point lan rộng đến tương lai và tổng số.

Nếu bạn muốn kiếm một số tiền mỗi khi đội bóng đá bang địa phương của bạn tham gia vào một trận đấu, thì đây là một hướng dẫn đầy đủ về tỷ lệ cá cược bóng đá đại học.

 

Cách đọc tỷ lệ cược bóng đá đại học

Có nhiều loại tỷ lệ cược bóng đá đại học khác nhau. Nhưng thoạt nhìn, bạn sẽ có thể biết đội bóng đá đại học nào được yêu thích.

Thông thường, những kẻ yếu có tỷ lệ cược tích cực.
Mặt khác, nhóm yêu thích có tỷ lệ cược tiêu cực.
Tỷ lệ cược tiền bóng đá đại học
Tỷ lệ cược tiền đại học được sử dụng để đánh cược người chiến thắng/thua cuộc. Tỷ lệ cược thường dựa trên $ 100. Đối với Underdog, họ cho thấy một chiếc cược 100 đô la có thể giành được bao nhiêu tiền. Tương tự, tỷ lệ cược tiền cho thấy bạn cần bao nhiêu tiền để đặt cược vào yêu thích để giành được 100 đô la.

Nếu Oklahoma Sooners đang chơi Penn State Nittany Lions:

Oklahoma Sooners: -120
Bút State Nittany Lions: +130

Những người trở lại Sooners cần một cược $ 120 để giành được 100 đô la. Mặt khác, những người ủng hộ Lions đứng để giành được $ 130 từ cổ phần 100 đô la nếu đội của họ thắng.

 

Tỷ lệ cược điểm bóng đá đại học

Tỷ lệ chênh lệch điểm cho thấy sự khác biệt điểm dự kiến ​​giữa hai đội trong một trận bóng đá đại học. Các nhu cầu yêu thích để giành chiến thắng nhiều hơn điểm lây lan để bao quát sự lây lan. Đối với Underdog, họ phải thắng trò chơi hoặc thua không nhiều hơn điểm lây lan.

Bang Ohio: -5.5
Ole Miss: +5.5

 

Tỷ lệ cược của bóng đá đại học trên/dưới (tổng)

Tỷ lệ bóng đá đại học cho phép bạn đặt cược vào tổng số điểm ghi được trong một trò chơi. Betdsmaker đặt một dòng, và người đặt cược dự đoán liệu điểm số sẽ vượt quá dòng.

Hơn 45,5 (+110)
Dưới 45,5 (-110)

Ở đây, tỷ lệ cược tiêu cực đại diện cho sự kiện có khả năng nhất, trong khi các tỷ lệ tích cực đại diện cho sự kiện ít có khả năng hơn.

 

Tương lai bóng đá đại học

Tương lai là dự đoán giữa đến dài hạn. Có những tỷ lệ cược có sẵn cho nhiều loại tỷ lệ cược khác nhau trong bóng đá đại học. Chúng bao gồm tỷ lệ cược trên

 

Người chiến thắng Cúp Heisman
Người chiến thắng NCAAF Championship

 

Những sự kiện lớn nào có tỷ lệ cược tốt nhất trong tương lai?

Tỷ lệ cược trong tương lai là một trong những điều hấp dẫn nhất trong thị trường cá cược bóng đá đại học. Tại đây, bạn có thể giành được gấp 50 lần đặt cược ban đầu của bạn chỉ để đưa ra dự đoán chính xác. Nếu bạn đang tìm kiếm các sự kiện với tỷ lệ cược tuyệt vời trong tương lai;

 

Tỷ lệ cược vô địch quốc gia bóng đá đại học

Bạn nghĩ ai sẽ giành giải vô địch quốc gia bóng đá đại học? Có rất nhiều đội quay trở lại, và mặc dù những kẻ thua kém hiếm khi thống trị, các mục yêu thích cung cấp tiền thắng tiềm năng thú vị. Bạn có thể quay lại Florida Gators với tỷ lệ cược 40/1, Oklahoma Sooners với tỷ lệ cược 35/1, USC Trojans với tỷ lệ cược 35/1 hoặc bất kỳ nhóm nào khác mà bạn chọn trong số nhiều lựa chọn.

 

Tỷ lệ cược tiêu đề hội nghị

Nếu Giải vô địch quốc gia quá khó dự đoán, thì bạn luôn có thể thử vận ​​may với tỷ lệ cược giải vô địch hội nghị. Các trò chơi như trò chơi Giải vô địch SEC luôn là một trong những để tìm kiếm. Tỷ lệ cược có thể không hấp dẫn như sự kiện lớn hơn, nhưng tiền thắng là tiền thắng. Và ở đây, chiến thắng là khó khăn, đặc biệt là nếu bạn là một Ncaaf quạt.

 

Tỷ lệ playoff bóng đá đại học

Playoff NCAAF còn được gọi là trò chơi bát. Nếu xu hướng cá cược được tin tưởng, chúng thường là một phần của giai đoạn thú vị với nhiều tỷ lệ cược thú vị. Bạn thích ai sẽ tham gia vào vòng playoffs? Bạn có nghĩ rằng Alabama Crimson Tide sẽ tham gia các trò chơi bát mùa này?

 

Tỷ lệ cúp Heisman

Chiếc cúp Heisman được trao cho cầu thủ NCAAF giỏi nhất vào cuối mùa giải. Có rất nhiều cầu thủ tài năng trong Liên đoàn bóng đá đại học. Vì vậy, nếu bạn có thể chắc chắn rằng sự cạnh tranh cho chiếc cúp sẽ cứng nhắc và tỷ lệ cược tuyệt vời. Bất cứ ai đang tìm kiếm OD bóng đá NCAA thú vị không nên bỏ qua chiếc cúp Heisman.

 

CFB thắng tổng tỷ lệ cược

Tổng tỷ lệ cược là cực kỳ phổ biến trong bối cảnh cá cược bóng đá đại học. Họ đại diện cho đặt cược vào tổng số trò chơi mà một đội sẽ giành chiến thắng trong mùa giải NCAAF thông thường. Nó sẽ là năm, bảy, tám hay mười một trò chơi? Nếu bạn thích các kỹ năng dự đoán của mình, thì bạn sẽ tham gia một điều trị với tỷ lệ cược trong tương lai của bóng đá đại học.

Những cuốn sách thể thao tốt nhất cho bóng đá đại học là gì?

Có nhiều môn thể thao pháp lý ở Hoa Kỳ. Nhưng đối với tỷ lệ cược tốt nhất và cơ hội cá cược bóng đá đại học thú vị, chúng tôi khuyên dùng:

Phản bội

 

 

Betmgm

Tiền thưởng giới thiệu cạnh tranh

Betmgm là một công ty dẫn đầu thị trường trong nhiều khu vực pháp lý pháp lý. Một chiến dịch tiếp thị vững chắc và các thỏa thuận tiếp thị khôn ngoan khác nhau đã giúp thương hiệu có được động lực. BetMGM cung cấp một loạt các môn thể thao để đánh cược.

Betmgm

 

Phản bội

Tỷ lệ tốt nhất của bất kỳ cuốn sách thể thao nào

Phản bội đến với những người đặt cược thể thao từ Rush Street Gaming, công ty sở hữu chơiNhà đường. Rush Street có nhiều sòng bạc dịch vụ đầy đủ và chơi game Internet, cũng như nhiều nhà hàng, khách sạn, sản xuất truyền hình, sản xuất TV, và nhiều nhà hàng khác. Tất cả các doanh nghiệp Rush Street chia sẻ một chủ đề chung: lời hứa giá trị giải trí dựa trên điểm đến của họ. Betrivers cung cấp một sản phẩm tốt và một chương trình khách hàng thân thiết tuyệt vời.

Caesars

 

Caesars

Tiền thưởng chào mừng hào phóng

Caesars SportsbookDấu chân đã tăng lên đáng kể kể từ khi mua các doanh nghiệp của William Hill. Có rất nhiều chuyên môn đằng sau hậu trường và nhiều tài trợ thu hút sự chú ý của quốc gia. Kết quả là một thiết bị di động tuyệt vời cá cược thể thao Kinh nghiệm với tỷ lệ cược cạnh tranh.

DraftKings

 

DraftKings

Tỷ lệ cược tốt hơn hầu hết các môn thể thao

Trong số một số nhà khai thác đang chờ đợi các tòa án tối cao quyết định về sự nổi bật của luật PSPA là DraftKings. Đó là nền tảng cá cược thể thao trực tuyến và di động đầu tiên có sẵn trong Áo mới. DraftKings đã nhanh chóng mở rộng sang nhiều quốc gia hợp pháp hóa khác kể từ đó và đang được phát triển nhiều hơn khi họ thông qua luật pháp yêu cầu. Ứng dụng DraftKings nổi tiếng với giao diện mượt mà và bóng bẩy, cũng như rất nhiều thị trường cá cược và Cá cược trực tiếp chức năng.

Fanduel

 

Fanduel

Quảng cáo tuyệt vời và tỷ lệ cược tăng cường

Lựa chọn và dự đoán bóng đá đại học

Lựa chọn bóng đá đại học là gợi ý cho một số sự kiện NCAA. Những dự đoán này thường được bán hoặc đưa ra miễn phí bởi một người khuyết tật có kinh nghiệm. Các lựa chọn và dự đoán bóng đá đại học tốt nhất được đi kèm với số liệu thống kê và thông tin chính xác, như những người từ Betsperts. Bằng cách đó, bạn có thể chắc chắn rằng bất cứ điều gì bạn nhận được đều đạt được với tốc độ tuyệt vời.

Câu hỏi thường gặp về tỷ lệ cược bóng đá đại học

Chuyển động của dòng đề cập đến những thay đổi trong tỷ lệ cược hoặc lan truyền cho đặt cược dẫn đến một trò chơi. Ncaaf tỷ lệ cược thay đổi do một loạt các yếu tố. Ví dụ, nếu các nhà sản xuất bddsmaker nhận được thông tin liên quan đến thương tích và thay đổi đội hình, họ sẽ điều chỉnh tỷ lệ cược để phản ánh tình huống mới tốt nhất. Tỷ lệ cược cũng có thể thay đổi do những câu chuyện và suy đoán cụ thể giữa các phương tiện truyền thông.

Sách thể thao cũng thay đổi tỷ lệ cược trong trường hợp có quá nhiều người trở lại một kết quả cụ thể.

Tỷ lệ bóng đá của trường đại học Vegas thường có số vòng quay cho mỗi trận đấu. Ngoài ra còn có khả năng của một người chọn (PK), nơi không có yêu thích hoặc thua kém.

Nếu bạn không muốn đặt cược rủi ro, bạn nên đặt cược vào tỷ lệ cược bóng đá đại học tiêu cực. Đây thường trở lại đội yêu thích tham gia vào một trận đấu. Tuy nhiên, họ không cung cấp lợi nhuận tiềm năng lớn như những người từ tỷ lệ cược tích cực.

Tỷ lệ cược NCAAF có thể thay đổi để đáp ứng với những suy đoán truyền thông, thương tích, đình chỉ và hành vi của công chúng cá cược.

Biểu tượng cộng (+) chỉ ra rằng nhóm được hỗ trợ bởi tỷ lệ cược là một kẻ yếu. Trong các cược Moneyline, tỷ lệ cược như vậy đại diện cho tiền thắng của bạn cho mỗi 100 đô la được đặt cược. Tỷ lệ cược tích cực thường có tiền thắng cao hơn so với tiêu cực.