Tỷ lệ cá cược, đường dây và chênh lệch

Tỷ lệ cược và tỷ lệ cược thời gian thực cho các trò chơi sắp tới

MLB

2022-09-22 14:05:00

1635524749 Betsperts Media & Technology Betting Tỷ lệ cược
Thiên thần Los Angeles Laa
1635524914 Betsperts Media & Technology Betting Tỷ lệ cược
Texas Rangers Tex
+1,5
(-165)
-1.5
(+140)
Nơi đặt cược
+1,5
(-172)
-1.5
(+142)
Nơi đặt cược
+1,5
(-165)
-1.5
(+140)
Nơi đặt cược
+1,5
(-170)
-1.5
(+140)
Nơi đặt cược
+1,5
(-160)
-1.5
(+135)
Nơi đặt cược

MLB

2022-09-22 14:10:00

1635524785 Betsperts Media & Technology Betting Tỷ lệ cược
Cặp song sinh Minnesota Tối thiểu
1635524739 Betsperts Media & Technology Betting Tỷ lệ cược
Kansas City Royals KC
-1.5
(+120)
+1,5
(-140)
Nơi đặt cược
-1.5
(+128)
+1,5
(-154)
Nơi đặt cược
-1.5
(+130)
+1,5
(-155)
Nơi đặt cược
-1.5
(+130)
+1,5
(-150)
Nơi đặt cược
-1.5
(+120)
+1,5
(-145)
Nơi đặt cược

MLB

2022-09-22 15:37:00

1635524877 Betsperts Media & Technology Betting Tỷ lệ cược
Seattle Mariners BIỂN
1635524819 Betsperts Media & Technology Betting Tỷ lệ cược
Điền kinh Oakland Sồi
-1.5
(-135)
+1,5
(+115)
Nơi đặt cược
-1.5
(-137)
+1,5
(+114)
Nơi đặt cược
-1.5
(-130)
+1,5
(+110)
Nơi đặt cược
-1.5
(-130)
+1,5
(+110)
Nơi đặt cược
-1.5
(-135)
+1,5
(+110)
Nơi đặt cược

MLB

2022-09-22 16:10:00

1635524892 Betsperts Media & Technology Betting Tỷ lệ cược
Hồng y St. Louis STL
1635524852 Betsperts Media & Technology Betting Tỷ lệ cược
San Diego Padres SD
+1,5
(-175)
-1.5
(+150)
Nơi đặt cược
+1,5
(-178)
-1.5
(+146)
Nơi đặt cược
+1,5
(-178)
-1.5
(+150)
Nơi đặt cược
+1,5
(-180)
-1.5
(+150)
Nơi đặt cược
+1,5
(-165)
-1.5
(+135)
Nơi đặt cược

MLB

2022-09-22 18:35:00

1635524677 Betsperts Media & Technology Betting Tỷ lệ cược
Chicago Cubs CHC
1635524838 Betsperts Media & Technology Betting Tỷ lệ cược
Cướp biển Pittsburgh HỐ
+1,5
(-200)
-1.5
(+170)
Nơi đặt cược
-1.5
(+160)
+1,5
(-194)
Nơi đặt cược
N/a
N/a
-1.5
(+165)
+1,5
(-200)
Nơi đặt cược
N/a
N/a

MLB

2022-09-22 18:40:00

1635524775 Betsperts Media & Technology Betting Tỷ lệ cược
Milwaukee Brewers Mil
1635524627 Betsperts Media & Technology Betting Tỷ lệ cược
Reds Cincinnati Cin
N/a
N/a
N/a
N/a
N/a
N/a
N/a
N/a
N/a
N/a

MLB

2022-09-22 18:40:00

1635524931 Betsperts Media & Technology Betting Tỷ lệ cược
Toronto Blue Jays Tor
1635524902 Betsperts Media & Technology Betting Tỷ lệ cược
Tampa Bay Rays TB
-1.5
(+130)
+1,5
(-150)
Nơi đặt cược
-1.5
(+126)
+1,5
(-152)
Nơi đặt cược
N/a
N/a
-1.5
(+130)
+1,5
(-150)
Nơi đặt cược
N/a
N/a

MLB

2022-09-22 19:05:00

1635524723 Betsperts Media & Technology Betting Tỷ lệ cược
Houston Astros Hou
1635524580 Betsperts Media & Technology Betting Tỷ lệ cược
Baltimore Orioles BAL
-1.5
(-115)
+1,5
(-105)
Nơi đặt cược
-1.5
(-111)
+1,5
(-108)
Nơi đặt cược
N/a
N/a
-1.5
(-110)
+1,5
(-105)
Nơi đặt cược
N/a
N/a

MLB

2022-09-22 19:15:00

1635524569 Betsperts Media & Technology Betting Tỷ lệ cược
Atlanta Braves ATL
1635524829 Betsperts Media & Technology Betting Tỷ lệ cược
Philadelphia Phillies Phi
-1.5
(+115)
+1,5
(-135)
Nơi đặt cược
-1.5
(+116)
+1,5
(-140)
Nơi đặt cược
-1.5
(+115)
+1,5
(-135)
Nơi đặt cược
N/a
N/a
-1.5
(+110)
+1,5
(-135)
Nơi đặt cược

MLB

2022-09-22 19:15:00

1635524598 Betsperts Media & Technology Betting Tỷ lệ cược
Boston Red Sox Bos
1635524808 Betsperts Media & Technology Betting Tỷ lệ cược
New York Yankees NYY
+1,5
(-135)
-1.5
(+115)
Nơi đặt cược
+1,5
(-128)
-1.5
(+106)
Nơi đặt cược
+1,5
(-135)
-1.5
(+115)
Nơi đặt cược
+1,5
(-140)
-1.5
(+120)
Nơi đặt cược
+1,5
(-135)
-1.5
(+110)
Nơi đặt cược

Ncaaf

2022-09-22 19:30:00

1635543195 Betsperts Media & Technology Betting Tỷ lệ cược
Những người leo núi Tây Virginia WVIR
1635543520 Betsperts Media & Technology Betting Tỷ lệ cược
Virginia Tech Hokies Vtech
-2
(-115)
-2,5
(-108)
+2,5
(-112)
Nơi đặt cược
-2
(-110)
-2
(-107)
-2,5
(-110)
+2,5
(-110)
Nơi đặt cược

Ncaaf

2022-09-22 19:30:00

1635553251 Betsperts Media & Technology Betting Tỷ lệ cược
Vùng ven biển Carolina Chanticleers BỜ BIỂN
1635553280 Betsperts Media & Technology Betting Tỷ lệ cược
GEORGIA Bang Panthers Gast
-2
(-110)
-2,5
(-110)
+2,5
(-110)
Nơi đặt cược
-2
(-110)
-2
(-107)
-2,5
(-110)
+2,5
(-110)
Nơi đặt cược

MLB

2022-09-22 20:10:00

1635524697 Betsperts Media & Technology Betting Tỷ lệ cược
Người bảo vệ Cleveland CLE
1635524664 Betsperts Media & Technology Betting Tỷ lệ cược
Chicago White Sox Chw
-1.5
(+130)
+1,5
(-150)
Nơi đặt cược
-1.5
(+125)
+1,5
(-150)
Nơi đặt cược
-1.5
(+130)
+1,5
(-155)
Nơi đặt cược
-1.5
(+130)
+1,5
(-150)
Nơi đặt cược
-1.5
(+125)
+1,5
(-150)
Nơi đặt cược

NFL

2022-09-22 20:15:00

1635431023 Betsperts Media & Technology Betting Tỷ lệ cược
Pittsburgh Steelers HỐ
1635430899 Betsperts Media & Technology Betting Tỷ lệ cược
Cleveland Browns CLE
+4
(-105)
+4,5
(-110)
-4,5
(-110)
Nơi đặt cược
+4,5
(-120)
-4,5
(Thậm chí)
Nơi đặt cược
+4
(-107)
+4,5
(-115)
-4,5
(-105)
Nơi đặt cược

Ncaaf

2022-09-22 20:30:00

Người dùng Betsperts Media & Technology Betting tỷ lệ cược
Chattanooga MOCS TRÒ CHUYỆN
1635544497 Betsperts Media & Technology Betting Tỷ lệ cược
Illinois chiến đấu với Illini TÔI SẼ
+18
(-110)
-18
(-110)
Nơi đặt cược
N/a
N/a
N/a
N/a
N/a
N/a
+18
(-110)
-18
(-110)
Nơi đặt cược

MLB

2022-09-22 22:10:00

1635524557 Betsperts Media & Technology Betting Tỷ lệ cược
Arizona Diamondbacks ARI
1635524756 Betsperts Media & Technology Betting Tỷ lệ cược
Los Angeles Dodgers THANH NIÊN
+1,5
(-125)
-1.5
(+105)
Nơi đặt cược
+1,5
(-126)
-1.5
(+105)
Nơi đặt cược
+1,5
(-125)
-1.5
(+105)
Nơi đặt cược
+1,5
(-120)
-1.5
(+105)
Nơi đặt cược
+1,5
(-120)
-1.5
(Thậm chí)
Nơi đặt cược

MLB

2022-09-23 18:35:00

1635524677 Betsperts Media & Technology Betting Tỷ lệ cược
Chicago Cubs CHC
1635524838 Betsperts Media & Technology Betting Tỷ lệ cược
Cướp biển Pittsburgh HỐ
+1,5
(-195)
-1.5
(+165)
Nơi đặt cược
N/a
N/a
N/a
N/a
N/a
N/a
N/a
N/a

Ncaaf

2022-09-23 19:00:00

1635543512 Betsperts Media & Technology Betting Tỷ lệ cược
Virginia Cavaliers Vir
1635543468 Betsperts Media & Technology Betting Tỷ lệ cược
Syracuse Orange Syra
+9
(-110)
+9,5
(-110)
-9,5
(-110)
Nơi đặt cược
+9
(-110)
+9
(-107)
+9
(-110)

MLB

2022-09-23 19:05:00

1635524723 Betsperts Media & Technology Betting Tỷ lệ cược
Houston Astros Hou
1635524580 Betsperts Media & Technology Betting Tỷ lệ cược
Baltimore Orioles BAL
-1.5
(+115)
+1,5
(-135)
Nơi đặt cược
N/a
N/a
N/a
N/a
N/a
N/a
N/a
N/a

MLB

2022-09-23 19:05:00

1635524598 Betsperts Media & Technology Betting Tỷ lệ cược
Boston Red Sox Bos
1635524808 Betsperts Media & Technology Betting Tỷ lệ cược
New York Yankees NYY
+1,5
(-115)
-1.5
(-105)
Nơi đặt cược
N/a
N/a
N/a
N/a
N/a
N/a
N/a
N/a

Đạo cụ người chơi

Tin mới nhất

Cược MLB prop tốt nhất: Cược MLB prop hàng đầu cho ngày 21 tháng 9
Xem trước, tỷ lệ cược và dự đoán cho các cược prop MLB hàng đầu cho ngày 21 tháng 9
Blogger Bowl: Đại học Bóng đá Tuần 3 Tóm tắt & Tuần 4 Dòng sớm
Đại học Bóng đá Tuần 3 Tóm tắt & Tuần 4 Dòng sớm, Xem trước và Dự đoán sớm
Cược MLB prop tốt nhất: Cược MLB prop hàng đầu cho ngày 20 tháng 9
Chọn, xem trước và tỷ lệ cược cho các cược chống MLB hàng đầu cho ngày 20 tháng 9
Tỷ lệ cúp Heisman, Picks & Dự đoán Tuần 4: Dillon Gabriel bước vào cuộc trò chuyện
Ở đây, một cái nhìn về tỷ lệ cúp Heisman sau tuần thứ ba của mùa bóng đá đại học. Tỷ lệ cúp của Heisman Trophy Cúp Heisman Risers Dillon Gabriel, đó là một tuần tuyệt vời cho bất cứ ai đã cố thủ trong cuộc đua và cảm giác như số lượng ứng cử viên hợp pháp có thể giành được giải thưởng đang giảm dần.
Cược MLB prop tốt nhất: Cược MLB prop hàng đầu cho ngày 19 tháng 9
Đặt cược hàng đầu MLB Prop cho ngày 19 tháng 9 trong các trò chơi hôm thứ Hai bao gồm Mets vs Brewers và Twins vs Guardians
Tuần 6 Lời khuyên cá cược Premier League: Dự đoán, tỷ lệ cược và cược tốt nhất
Các cược, tỷ lệ cược, tỷ lệ cược, tỷ lệ cược và dự đoán tốt nhất của Anh.
Cộng đồng của chúng tôi
Nhìn thấy tất cả
1612885666 Betsperts Media & Technology Betting Tỷ lệ cược
Ê -sai 5 giờ trước
Supertiebreakers là sự khác biệt giữa 3 ngày tuyệt vời và tầm thường 3 ngày. Không phải là một ... Đọc thêm
1612885666 Betsperts Media & Technology Betting Tỷ lệ cược
Ê -sai 5 giờ trước
2 Tennis Picks cho San Diego🎾: Tabilo chơi hôm nay.Duckworth chơi vào ngày mai: Tôi không nghĩ ... Đọc thêm
1663836389 Betsperts Media & Technology Betting Tỷ lệ cược
Người dùng Betsperts Media & Technology Betting tỷ lệ cược
M311ow 5 giờ trước
Spicyp Challenge Tuần 4, chọn 14-15 West Virginia ML v Virginia Tech Syracuse -9 v Virginia
1663835084 Betsperts Media & Technology Betting Tỷ lệ cược
Người dùng Betsperts Media & Technology Betting tỷ lệ cược
M311ow 6 giờ trước
Spicyp Challenge Tuần 4 Cập nhật giữa tuần là một hoạt động tốt cho tất cả mọi người, nhưng không ai có thể giữ ... Đọc thêm
1663834592 Betsperts Media & Technology Betting Tỷ lệ cược
1612885666 Betsperts Media & Technology Betting Tỷ lệ cược
Ê -sai 10 tiếng trước
Quần vợt chọn cho ngày mai trong Metz: Match to Go 3 set +120🎾
1663820359 Betsperts Media & Technology Betting Tỷ lệ cược
1557438631 Betsperts Media & Technology Betting Tỷ lệ cược
Andy 10 tiếng trước
Được đầu tư khá nhiều vào cuối tuần với .... Đọc thêm
1612885666 Betsperts Media & Technology Betting Tỷ lệ cược
Ê -sai 11 giờ trước
Đặt cược trực tiếp: 0,5 đơn vị🎾
1663815778 Betsperts Media & Technology Betting Tỷ lệ cược
1663511557 Betsperts Media & Technology Betting Tỷ lệ cược
Lightcitywagers 11 giờ trước
Tôi đã giành chiến thắng trong 5 trận đấu, tìm cách xây dựng vào tuần này/cuối tuần. Đọc thêm
1612885666 Betsperts Media & Technology Betting Tỷ lệ cược
Ê -sai 12 giờ trước
Thêm: J.J. Wolf ML -125 ở San Diego vào ngày mai
1663812408 Betsperts Media & Technology Betting Tỷ lệ cược
1612885666 Betsperts Media & Technology Betting Tỷ lệ cược
Ê -sai 12 giờ trước
Lean cho ngày mai ở Sibiu🎾:
1663811205 Betsperts Media & Technology Betting Tỷ lệ cược
1612885666 Betsperts Media & Technology Betting Tỷ lệ cược
Ê -sai 12 giờ trước
Quần vợt bổ sung bên dưới trong ảnh chụp màn hình trên một sự lây lan cho J.J. Wolfhere từ của tôi ... Đọc thêm
1663809875 Betsperts Media & Technology Betting Tỷ lệ cược
16261291
Matt_rooney 14 giờ trước
Cảm thấy như Ravens -3 tại NE Chủ nhật này là quá dễ dàng. Tôi còn thiếu gì?
1634226265 Betsperts Media & Technology Betting Tỷ lệ cược
Betspertsnews 15 tiếng trước
Per Darren Urban của trang web chính thức của Hồng y, huấn luyện viên trưởng Kliff Kingsbury gọi là Conner ... Đọc thêm
1612885666 Betsperts Media & Technology Betting Tỷ lệ cược
Ê -sai 15 tiếng trước
Con gấu đồng ý với sự lựa chọn tôi đã đưa ra !! ##Tennisreignssupreme🎾👑
1663801336 Betsperts Media & Technology Betting Tỷ lệ cược
1662741797 Betsperts Media & Technology Betting Tỷ lệ cược
BIGEASYBETSPODCAST 15 tiếng trước
EP. 125 hiện đã ra ngoài trên YouTube! @Nickvonbrick có thể chỉ là con bạc nóng nhất ở phía bắc ... Đọc thêm
1616427359 Betsperts Media & Technology Betting Tỷ lệ cược
Byrdman7119 15 tiếng trước
M311ow Tháng 9 Tuần 4 chọn 7-9
1663799302 Betsperts Media & Technology Betting Tỷ lệ cược
Người dùng Betsperts Media & Technology Betting tỷ lệ cược
Tyler_w 16 giờ trước
Blue Jays ML -110, 1.4U
Người dùng Betsperts Media & Technology Betting tỷ lệ cược
Sport_Lobster 16 giờ trước
MLB chọn Tôi đã có một cú sút dài mà tôi nghĩ sẽ thắng Houston Minnesota Pittsburgh Tôi biết nó ... Đọc thêm
1634226265 Betsperts Media & Technology Betting Tỷ lệ cược
Betspertsnews 17 giờ trước
Jackson được cho là một người quan sát cho phần lớn thực hành trong khi dự phòng tiền vệ Tyler Huntley ... Đọc thêm
1612885666 Betsperts Media & Technology Betting Tỷ lệ cược
Ê -sai 17 giờ trước
Đặt cược trực tiếp: 
1663793767 Betsperts Media & Technology Betting Tỷ lệ cược

fifa reddit Tỷ lệ cá cược

Tỷ lệ cá cược hoạt động như thế nào: Loại & Mẹo

Cá cược thể thao đang trở thành một trò tiêu khiển ngày càng phổ biến ở Mỹ. Nếu bạn cũng có kế hoạch bắt đầu hành trình cá cược của mình, thì điều quan trọng là phải hiểu về tỷ lệ cược. Bạn nên có một sự hiểu biết tốt về các loại khác nhau và có thể đọc tỷ lệ cược và giải thích các định dạng khác nhau mà chúng đi vào.

Tỷ lệ cược là gì? Tỷ lệ cá cược thể thao giải thích

Từ điển Oxford định nghĩa tỷ lệ cược là tỷ lệ ‘giữa các số tiền được các bên đặt cược. Tỷ lệ này thường dựa trên xác suất dự kiến ​​của một trong hai hành động xảy ra. Chẳng hạn, lấy tỷ lệ cược từ 5 đến 1. Những điều này có nghĩa là người cá cược (bên thứ nhất) đặt cược gấp năm lần số tiền được đặt ra bởi người đặt cược (bên thứ hai).

Các loại tỷ lệ cược

Có ba loại tỷ lệ cược chính.

Tỷ lệ cược phong cách thập phân

Tỷ lệ cược thập phân là loại tỷ lệ cá cược phổ biến nhất trên toàn cầu. Họ thường sử dụng số thập phân để thể hiện tỷ lệ. Ví dụ, một cuốn sách thể thao sử dụng tỷ lệ cược thập phân cho một trò chơi NHL giữa Boston Bruins và Calgary Flames;

Boston Bruins

1.9

Ngọn lửa Calgary

1.5

Vì vậy, bất cứ số tiền nào bạn đặt cược vào Boston Bruins, bạn sẽ nhận được x1.9 nếu họ thắng. Tương tự, nếu bạn đặt cược vào ngọn lửa Calgary, bạn sẽ nhận được x1.9 của số tiền đặt cược nếu họ thắng.

Các mục yêu thích đi vào một trận đấu thường có tỷ lệ cược nhỏ hơn trong tỷ lệ cược thập phân.

Tỷ lệ cược phân số

Chúng còn được gọi là tỷ lệ cược của Anh. Chúng được viết là phân số và khá phổ biến trong các môn thể thao Ailen và Anh. Sử dụng tỷ lệ cược phân số trong một trò chơi bóng rổ giữa Suns và Mavericks;

Mặt trời

5/4

Mavericks

3/2

Cứ bốn đô la, bạn đặt cược vào Suns, bạn giành chiến thắng năm nếu họ thắng trò chơi. Tương tự, cứ hai đô la bạn đặt cược vào Mavericks, bạn giành chiến thắng ba đô la nếu họ thắng trò chơi. Vì vậy, nếu bạn đặt cược $ 10 trên Mavericks và họ đã thắng, các khoản thanh toán của bạn sẽ là $ 15 ($ 10 x 3/2).

Tỷ lệ cược tiền

Tất cả các môn thể thao lớn ở Hoa Kỳ sử dụng tỷ lệ cược tiền. Đây là lý do tại sao chúng còn được gọi là tỷ lệ cược Mỹ hoặc Mỹ. Không giống như các loại tỷ lệ cược khác, tỷ lệ cược Moneyline dựa trên $ 100. Họ thường chỉ ra số tiền bạn cần đặt cược để giành được 100 đô la hoặc lợi nhuận tiềm năng 100 đô la sẽ mang lại cho bạn nếu bạn thắng.

Tỷ lệ cược cho một trận đấu quần vợt giữa Rafel Nadal và Andrey Rublev có thể trông như thế này;

Rafael Nadal

-120

Andrey Rublev

+160

Trong trận đấu trên, Rafael Nadal là người yêu thích để giành chiến thắng. Các mục yêu thích thường có một dấu hiệu tiêu cực (-) trước tỷ lệ cược tiền của họ. Trong trường hợp này, bạn phải đánh cược $ 120 để giành được 100 đô la nếu Nadal nổi lên chiến thắng.

Mặt khác, Andrey Rublev là kẻ yếu, được thể hiện bằng dấu hiệu tích cực (+). Nếu bạn đặt cược 100 đô la cho anh ấy và anh ấy tiếp tục giành chiến thắng trong trận đấu, bạn sẽ giành được 100 đô la.

Sự khác biệt giữa hai tỷ lệ cược có thể được tóm tắt như sau;

Tỷ lệ cược yêu thích (-) cho bạn thấy bạn cần đặt cược bao nhiêu tiền để giành được 100 đô la.
Tỷ lệ cược của Underdog (+) cho bạn thấy bạn sẽ giành được bao nhiêu tiền nếu bạn đặt cược 100 đô la.
Làm thế nào để tìm ra tỷ lệ cược tốt nhất?

Một trong những yếu tố quyết định lớn nhất của thành công cá cược là khả năng tìm thấy tỷ lệ cá cược tốt. Nó là một kỹ năng bắt buộc cho bất kỳ người khuyết tật nghiêm trọng nào.

Một trong những cách dễ nhất để tìm thấy tỷ lệ cược thể thao tốt là so sánh tỷ lệ cược từ các môn thể thao khác nhau. Trước bất kỳ trận đấu nào, hãy đi qua các môn thể thao khác nhau bao gồm trò chơi và đánh cược với trận đấu có tỷ lệ cược tốt nhất.

Khi tìm kiếm tỷ lệ cược, bạn sẽ nhận thấy rằng các môn thể thao sẽ có tỷ lệ cược khác nhau cho cùng một kịch bản. Don Tiết bị lừa bởi tỷ lệ cược cao. Trong hành trình tìm kiếm các khoản thanh toán và tiền thắng cao của bạn, bạn sẽ bắt gặp một số cuốn thể thao mờ ám trực tuyến. Chúng thường có tỷ lệ cược không thể cưỡng lại nhất. Nhưng vì họ đang hoạt động bất hợp pháp, không có gì đảm bảo rằng họ sẽ trả cho bạn khoản tiền thắng của bạn.

Do đó, bạn muốn gắn bó với các môn thể thao pháp lý ở Hoa Kỳ. Nhưng với rất nhiều thứ có sẵn, cái nào nên đi với? Ở đây tại Betsperts, chúng tôi chỉ giới thiệu chúng tôi SPORTERBOOKS. Và chúng tôi đã tìm thấy hết lần này đến lần khác, rằng những người phản bội, Fanduel, DraftKings, BetMGM và Caesars cung cấp tỷ lệ cá cược tốt nhất.

Giá trị trong cá cược thể thao là gì?

Một thuật ngữ phổ biến khác trong số các thợ săn lẻ trong cá cược là ‘giá trị. Điều này có thể là tích cực hoặc tiêu cực. Một giá trị tích cực tồn tại trong đó xác suất chiến thắng lớn hơn so với phản ánh trong tỷ lệ cược. Mặt khác, một cược có giá trị âm trong đó xác suất chiến thắng ít hơn tỷ lệ cược gợi ý.

Nói chung, nếu bạn muốn kiếm được nhiều tiền nhất, bạn cần tìm giá trị tích cực.

Các loại cược thể thao được giải thích

Các loại cược thể thao phổ biến nhất bao gồm những thứ sau đây;

Dòng tiền

Cược tiền là khá đơn giản. Trong trận đấu giữa hai đội/người chơi, người đặt cược dự đoán người chiến thắng sẽ là ai. Họ trở lại một đội; Nếu dự đoán của họ là chính xác, họ sẽ thắng cược. Và nếu đó không phải là người, họ sẽ thua.

Truyền đi

Một sự lây lan là một cuộc cá cược về sự khác biệt về điểm/mục tiêu giữa các đội/người chơi cạnh tranh. Những cược này lan rộng rủi ro, cho phép bạn ủng hộ kẻ yếu và vẫn thắng ngay cả khi họ thua trò chơi. Lấy một điểm bóng rổ, ví dụ;

Mặt trời

-5,5

Mavericks

+5,5

Mặt trời là yêu thích để giành chiến thắng trong khi Mavericks là kẻ yếu. Các mặt trời cần phải giành chiến thắng trong trò chơi ít nhất 5,5 điểm để bao quát sự lây lan. Mặt khác, Mavericks phải giành chiến thắng trong trò chơi hoặc thua nó không quá 5,5 điểm để bao gồm sự lây lan.

Do đó, bạn có thể đặt cược vào mavericks và vẫn giành được đặt cược của bạn ngay cả khi họ thua (miễn là nó không quá 5,5 điểm).

Tổng số

Tổng số là cược trên điểm số cuối cùng của một trận đấu. Tùy thuộc vào môn thể thao này, đây có thể là đặt cược vào tổng số mục tiêu hoặc điểm được ghi, hoặc tổng số trò chơi ghi được. Người đặt cược đánh cược về việc điểm cuối cùng sẽ vượt trên hay dưới tổng số. Đây là lý do tại sao tổng số còn được gọi là trên/dưới cược.

Tổng tỷ lệ cược khác nhau tùy thuộc vào tần suất các đội ghi điểm trong môn thể thao này. Ví dụ, tổng tỷ lệ cược có thể cao tới hai trăm trong bóng rổ, trong khi ở khúc côn cầu, họ hiếm khi vượt lên trên 5.

Bóng rổ;

Hơn 200,5

-110

Dưới 200.5

+110

khúc côn cầu;

Hơn 4,5

+110

Dưới 4,5

-110

Tương lai

Đây là những cược dự đoán trên các sự kiện từ giữa đến dài hạn. Ví dụ, bạn có thể đặt cược vào;

Ai sẽ giành chiến thắng một giải đấu thể thao chuyên nghiệp sắp tới,
Cầu thủ bóng đá nào sẽ ghi được nhiều bàn thắng nhất của mùa giải,
Đội NBA nào sẽ giành chức vô địch,
Cầu thủ bóng đá nào sẽ có nhiều đánh chặn nhất,
Đội nào sẽ giành được Super Bowl
Người chơi nào sẽ giành được giải thưởng MVP, v.v.
Cược prop

Các cược prop, còn được gọi là cược vui nhộn, là cược vào các sự kiện ngẫu nhiên trong một trò chơi. Những sự kiện này không nhất thiết phải tác động đến kết quả của trò chơi. Một ví dụ điển hình về việc đặt cược prop là một cuộc cá cược mà đội sẽ có nhiều nỗ lực nhất về mục tiêu trong một trò chơi khúc côn cầu.

Tỷ lệ cá cược giải thích

Điều gì ảnh hưởng đến tỷ lệ cá cược thể thao?

Tỷ lệ cá cược có xu hướng thay đổi khi chúng ta tiến gần hơn đến tuần/gameday. Điều này được gọi là chuyển động dòng và có thể được gây ra bởi;

Chấn thương và những thay đổi khác đối với đội hình

Khi những người chơi chính bị thương, xác suất của đội của họ chiến thắng trận đấu sẽ giảm. Do đó, tỷ lệ cược sẽ thay đổi để phản ánh thực tế đó. Điều tương tự sẽ xảy ra trong trường hợp bệnh tật, bắt giữ, đình chỉ hoặc bất kỳ sự kiện nào khác đưa những người chơi chủ chốt ra khỏi đội hình.

Câu chuyện truyền thông

Các phương tiện truyền thông đôi khi chạy những câu chuyện sẽ ảnh hưởng đến kết quả của một trò chơi. Ví dụ, đầu cơ chuyển giao có thể ảnh hưởng đến sự tập trung của người chơi, khiến họ có nhiều khả năng mất trò chơi hoặc không chiếm ưu thế nhiều. Sportsbooks biết điều này và thường sẽ phản ứng nhanh nhất có thể để thử và thay đổi tỷ lệ cược.

Làm thế nào mọi người đặt cược

Công chúng cá cược cũng sẽ tác động đến tỷ lệ cược. Điều này là do các môn thể thao đang cố gắng kiếm tiền từ cả hai phía của đặt cược. Vì vậy, nếu mọi người đặt cược quá mức vào một kết quả cụ thể, các môn thể thao cố gắng hướng hành động sang phía bên kia của đặt cược.

Lấy một NFL Trận đấu giữa Seattle Seahawks và Las Vegas Raiders. Tỷ lệ cược tiền năm ngày trước khi trò chơi có thể trông như thế này;

Raiders

+120

Seahawks

-110

Nhưng khi trò chơi đến gần, Sportsbook nhận ra rằng có quá nhiều người đang đặt cược vào Seahawks. Vì vậy, họ có thể kết thúc với quá nhiều tiền ở phía đó của đặt cược. Để cố gắng và cân bằng mọi thứ và ngăn chặn điều này xảy ra, họ cần điều chỉnh tỷ lệ cược. Do đó, họ sẽ làm cho tỷ lệ cược của Raiders hấp dẫn hơn và tỷ lệ cược của Seahawks trở nên tồi tệ hơn để có được nhiều người hơn để ủng hộ Raiders. Tỷ lệ cược bây giờ trở thành như sau;

Raiders

+160

Seahawks

-140

Những người đặt cược mới bây giờ sẽ được chào đón với tỷ lệ cược Raiders hấp dẫn và làm nản lòng những người Seahawks. Kết quả là, hầu hết trong số họ sẽ nghiêng về phía Las Vegas Raiders và có thể sao lưu họ bằng tiền của họ.

Những gì và làm thế nào để đặt cược tỷ lệ cược tương lai?

Đặt cược trong tương lai yêu cầu người đặt cược đưa ra dự đoán về một mùa giải/giải đấu sắp tới. Khi đặt cược như vậy, bạn cần xem xét hiệu suất của các đội/người chơi trong các mùa/giải đấu trước. Họ đã suy giảm, hay họ đang lên ngôi? Trong các môn thể thao đồng đội, bạn cũng nên xem xét tầm cỡ của các bản hợp đồng mới và tác động dự kiến ​​của họ đối với hiệu suất của đội.

Các trang web cá cược tốt nhất cho tỷ lệ cược trực tuyến là gì?

Vì cá cược thể thao trực tuyến trở nên hợp pháp ở nhiều tiểu bang, chúng tôi đã thấy sự gia tăng số lượng các môn thể thao trực tuyến hoạt động trong nước. Nếu bạn không biết nên đi cùng thì đây là những khuyến nghị hàng đầu của chúng tôi

Sổ thể thao phản bội

Phản bội

Tỷ lệ tốt nhất của bất kỳ cuốn sách thể thao nào

Phản bội Có một loạt các tùy chọn cá cược cho tất cả các môn thể thao và trò chơi. Các cược cũng khá thuận lợi. Và nếu bạn là người mới bắt đầu, bạn sẽ có được một trận đấu tiền gửi đầu tiên là 250 đô la, điều này cung cấp cho bạn nhiều chỗ để trau dồi kỹ năng cá cược của bạn.

Sách thể thao fanduel

Fanduel

Quảng cáo tuyệt vời và tỷ lệ cược tăng cường

Fanduel là một tuyệt vời khác Sách thể thao để đi săn tỷ lệ cược. Bạn nhận được tỷ lệ cược tốt cho tất cả các giải đấu thể thao và thể thao lớn trong năm. Để làm cho các bước đầu tiên dễ dàng hơn, khách hàng mới cũng nhận được đặt cược không có rủi ro lên tới 1000 đô la khi ký.

DraftKings Sportsbook

DraftKings

Tỷ lệ cược tốt hơn hầu hết các môn thể thao

Nếu bạn đã nhìn vào thế giới cá cược thể thao trực tuyến, bạn có thể quen thuộc với DraftKings. Sportsbook là phổ biến cho tỷ lệ cược tuyệt vời có sẵn trên các tùy chọn cá cược khác nhau cho các môn thể thao khác nhau. Đối với những người chơi mới, bạn nhận được đặt cược miễn phí $ 50 (quy mô đặt cược tối thiểu $ 5) và đủ điều kiện nhận tiền thưởng 20% ​​lên tới $ 1000.

Betmgm Sportsbook

Betmgm

Tiền thưởng giới thiệu cạnh tranh

Betmgm, từ thương hiệu MGM, cung cấp một số tỷ lệ cược khá vững chắc. Ngoài ra còn có các cược không có rủi ro như một phần thưởng đáng hoan nghênh cho người dùng mới, những người đủ điều kiện nhận cược không có rủi ro trị giá T0 $ 1000.

Caesars Sportsbook

Caesars

Tiền thưởng chào mừng hào phóng

  • Caesars là một trong những cuốn sách thể thao phổ biến nhất của Mỹ. Nó có một số tỷ lệ cược tốt nhất cho bất kỳ môn thể thao lớn nào bạn có thể nghĩ đến, từ NBANcaab đến MLS, NHL, và Ncaab.

    Câu hỏi thường gặp về tỷ lệ cược

     

Tỷ lệ cược đại diện cho tỷ lệ giữa số tiền được đặt bởi các bên trong một vụ đặt cược. Có hai bữa tiệc trong cá cược thể thao trực tuyến, Sportsbook và người đặt cược.

Đây là một số tiền tích cực, cho thấy bạn đang ủng hộ một kẻ yếu. Nếu bạn đặt cược $ 100, bạn sẽ giành được $ 150 nếu họ thắng.

Một số cuốn sách thể thao cung cấp cược miễn phí và đặt cược miễn phí cho người dùng mới. Chúng bao gồm những người hâm mộ, DraftKings, BetMGM và Fanduel.

Tỷ lệ cá cược thường có dấu cộng hoặc dấu trừ ở phía trước số. Dấu hiệu đại diện cho việc đội/người chơi là yêu thích hay thua kém. Yêu thích có một dấu hiệu âm (-), trong khi các kẻ yếu có dấu hiệu dương (+).

Tỷ lệ cá cược tiêu cực có nghĩa là người chơi/đội là người yêu thích để giành chiến thắng.

Đối với mỗi đô la bạn đặt cược, bạn đứng để giành được năm đô la.

Đây là những tỷ lệ thuận lợi đại diện cho một kẻ yếu. Nếu bạn đặt cược 100 đô la, bạn sẽ nhận được lợi nhuận 200 đô la nếu đặt cược của bạn sẽ thắng.

Vì bạn đã đặt cược vào các tỷ lệ cược yêu thích, tiêu cực, don don mang nhiều rủi ro như tích cực. Do đó, tiền thắng của họ thường nhỏ hơn so với những người tích cực.

Một dòng cá cược là một số được đặt bởi các nhà sản xuất bddsmaker để giúp chấp nhận một trò chơi/sự kiện nhất định.